Reabilitacija 2030 iniciatyva atkreipia dėmesį į nepatenkintą reabilitacijos poreikį visame pasaulyje

rehabilitation 2030

Apskaičiuota, kad šiandien kas trečias žmogus gyvena su sveikatos būkle, kuriai reikalinga reabilitacija. Prognozuojama, kad reabilitacijos ir sveikatos prevencijos poreikis visame pasaulyje didės dėl visuomenės sveikatos būklės, pasikeitusių įpročių, populiacijos senėjimo.

“Reabilitacija 2030 iniciatyva”  žymi naują strateginį požiūrį į pasaulinę reabilitacijos bendruomenę, pabrėžiant, kad:

  • Reabilitacija turėtų būti prieinama visiems gyventojams ir visais gyvenimo etapais.
  • Pastangos stiprinti reabilitaciją turėtų būti nukreiptos į visos sveikatos sistemos palaikymą ir reabilitacijos integravimą į visus sveikatos priežiūros lygius.
  • Reabilitacija yra būtina sveikatos paslauga ir labai svarbi siekiant visuotinės sveikatos apsaugos.

Senėjant gyventojams ir didėjant žmonių, sergančių lėtinėmis ligomis, skaičiui, reabilitacija tampa prioritetinė XXI amžiaus sveikatos strategija, kuri unikaliai prisideda prie gyventojų funkcionavimo optimizavimo.

Daugiau informacijos: https://www.who.int/rehabilitation/en/