Nacionalinė sanatorijų ir reabilitacijos įstaigų asociacija įsteigta 1998 m.
Vienijame penkiolika organizacijų, teikiančių sanatorinio kurortinio gydymo, medicininės reabilitacijos ir sveikatinimo paslaugas Lietuvoje.

Esame Quhep nariai

Mūsų veikla

  • aktyviai dalyvaujame sanatorinio kurortinio gydymo, medicininės reabilitacijos ir sveikatinimo politikos formavime bei įgyvendinime;
  • atstovaujame Asociacijos narių interesams valstybės, savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose, taip pat ir užsienio valstybių, organizacijose;
  • padedame Asociacijos nariams sanatorinio kurortinio gydymo, medicininės reabilitacijos ir sveikatinimo paslaugų organizavimo, valdymo, rinkodaros ir kitais strateginiais klausimais;
  • organizuojame Asociacijos viešinimą, ryšius su visuomene;
  • prisidedame prie Asociacijos narių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, organizuojame Asociacijos narių darbuotojams mokymus, seminarus, tarptautinius mainus kvalifikacijai tobulinti.

ASOCIACIJOS ĮSTATAI